مركز اطلاعات دارويي و مديريت و اقتصاد دارو و سلامت-داروغذا
سازمان «اقتصاد سلامت» تشكيل مي شود
بدهي بيمه‌ها به مراكز درماني چالش بزرگ بيمارستان‌ها
آزمايش موفقيت‌آميز واكسن كلسترول روي موش‌ها
خدمات "پرستاري در منزل" قانوني شد
راي هيات عمومي ديوان عدالت درباره ابطال اقدام وزارت بهداشت پيرامون پذيرش در دوره دستياري پزشكي
جاي خالي مراكز داروخانه اي در مناطق كمتر توسعه يافته/وزارت بهداشت هيچ منعي براي توسعه داروخانه ها ندارد
بيورزونانس به ابزاري ضروري در تشخيص بيماري ها تبديل مي شود
بدهي 9000 ميلياردي بيمارستان‌ها به مراكز پخش دارو/ دولت با جديت مطالبات مراكز درماني را پيگيري كند
وضعيت پيوند مغز استخوان در ايران/ ۹۵۹ مورد پيوند در سال ۹۵
راهكار جبران كمبود تخت هاي بيمارستاني براي بيماران رواني
صفحه بعد - نسخه اصلی